Uudet korvauskäytännöt kuntoutusrahaan ja matkakorvauksiin

15.1.2022
Kategoriat: Yleinen

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei enää myönnetä STEA-rahoitteisiin kursseihin

Kela ei maksa enää kuntoutusrahaa STEA-avustuksilla, eli veikkausvaroin, rahoitettujen kurssien ajalta, eikä korvaa niihin liittyviä matkakustannuksia. Muutos astui voimaan vuoden alussa. Muutos koskee myös Neuroliiton STEA-rahoituksella järjestettyjä kursseja. Muutoksen myötä STEA-rahoitetuille kursseille hakemiseen ei enää tarvita lääkärin suositusta. Aiemmin suositus on tarvittu juuri kuntoutusrahan tai matkakorvauksen hakemista varten. Kelan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen lääkärin suositus tarvitaan entiseen tapaan. Mistä tietää, onko kyseessä STEA-rahoitteinen kurssi vai Kelan järjestämä kuntoutus? STEA-kursseille haetaan Neuroliiton omalla hakemuslomakkeella, joka palautetaan Neuroliittoon. Kelan kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella, joka toimitetaan Kelaan. Neuroliiton kursseista STEA-rahoitteisia ovat kaikki avokuntoutuksen kurssit.

Lue lisää Kelan sivuilta